Wedstrijdcategorieën

Categorieën

De Tegel 2016 wordt toegekend binnen de categorieën:

Nieuws

Voor eigen nieuwsgaring, sterk aan de actualiteit gelieerd of nieuwsmakend, die van groot publiek belang is en impact heeft.

Verslaggeving

Voor hoogwaardige verslaggeving van nieuwsgebeurtenissen die zowel snel als betrouwbaar is. De verslaggeving is ter plekke en de kwaliteit van informatie-overdracht en van storytelling zijn- gegeven de tijdsdruk en onder handhaving van journalistieke waarden- een toonbeeld van excellente berichtgeving.

Achtergrond

Voor onderscheidende achtergrondverhalen of producties die (nieuw) inzicht verschaffen en duiding bieden in relevante, complexe onderwerpen, en die zich kenmerken door de kwaliteit van (bronnen-) onderzoek, oorspronkelijkheid in concept, aanpak en uitvoering en een toegankelijke presentatie.

Interview

Voor spraakmakende journalistieke interviews, die relevante inzichten verschaffen in personen of onderwerpen. De kwaliteit van het interview wordt gedragen door de grondigheid van bronnenonderzoek en/of een oorspronkelijke inzet van interviewtechnieken en vertelvormen.

Onderzoek

Voor zorgvuldige onderzoeksjournalistiek die die van lange adem getuigt, zelfstandig uitdiept, blootlegt of nieuw licht werpt op eerder bekende feiten. Producties kenmerken zich door de spraakmakende kwaliteit van het journalistieke onderzoek, en door de getoonde moed en/of de vasthoudendheid waarmee dat onderzoek is uitgevoerd.

Storimans Tegel

De prijs voor het beste camerawerk. Het werk wordt beoordeeld op technische en inhoudelijke kwaliteit, creativiteit, journalistieke alertheid, originaliteit en of het journalistiek vernieuwend is.

Talent

Journalisten van wie regelmatig journalistieke bijdragen of onderwerpen worden gepubliceerd of uitgezonden, die niet ouder waren dan 30 jaar op het moment van publicatie of uitzending in 2015 én die kunnen worden beschouwd als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie kwaliteitsjournalisten, kunnen worden voorgedragen voor de Talentprijs.