Achter de schermen bij de Intensive Care

Netwerk volgde vier maanden lang de artsen van de Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en legde de dagelijkse realiteit van de afdeling vast, tot en met het stoppen van een behandeling. Een reportage over het groeiende spanningsveld tussen artsen, patienten en familieleden.

Door

Geertjan Lassche en Eliza Bergman namens Netwerk (EO)

Deel 1

Deel 2

Juryrapport

‘De confrontatie met een familie die het onvermijdelijke overlijden van een vader niet wil accepteren, blijft de kijker bij.’

Achter de schermen bij de Intensive Care

Lassche en Bergman berichten over dilemma’s die zich dagelijks op de intensive care-afdeling van een ziekenhuis voordoen. De makers genieten het vertrouwen van de afdeling waardoor zij in staat zijn hun ingrijpende werk van zeer nabij te volgen. De confrontatie met een familie die het onvermijdelijke overlijden van een vader niet wil accepteren en de afwegingen bij het afstaan van organen, blijven de kijker bij. Lassche en Bergman hebben twee zorgvuldige reportages gemaakt over leven en dood. De commentaren van de artsen en verpleegkundigen bieden de nodige context waardoor de emoties goed ingekaderd blijven.