De ramp C2000

Dit jaar faalde het C2000-communicatiesysteem voor hulpdiensten bij drie grote incidenten: tijdens de rellen op het strand van Hoek van Holland, bij de aanslag op de bus met de koningin in Apeldoorn en in februari bij de Poldercrash, waarbij een vliegtuig van Turkish Airlines nabij Schiphol neerstortte. Bij die vliegramp reed ambulancepersoneel van 90 ambulances lukraak met gewonden naar allerlei verschillende ziekenhuizen door gebrek aan onderling contact.

Door

Erwin Otten en Sanne Boer namens Zembla

Juryrapport

‘De jury prijst het knappe uitzoekwerk met flinke maatschappelijke impact. De C2000-uitzending is belangwekkende onderzoeksjournalistiek.’

De Ramp C2000

Op 30 april reed Karst T. in op een mensenmenigte met als doel een aanslag te plegen op de bus met daarin de Koninklijke familie. Al snel rees de vraag hoe hij zo dichtbij kon komen, ondanks afzettingen en een overvloed aan agenten.

Het zou liggen aan het slecht functioneren van het communicatiesysteem C2000, een digitaal netwerk voor politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee dat al jaren wordt gebruikt door de verschillende hulpverleningsdiensten om met elkaar te communiceren. Onderzoek naar het functioneren van dit systeem loopt al langer en ook ZEMBLA weidde al eerder, in 2004, een uitzending aan de manco’s van het C2000-netwerk. Door de recente casuïstiek was er ruim voldoende aanleiding om een nieuwe uitzending te maken.

Schrijnende feiten over de communicatieproblemen bij recente rampen en calamiteiten worden onthuld aan de hand van overtuigende documenten en interviews met direct betrokkenen. De voorbeelden van de veelbesproken hooligan-veldslag in Hoek van Holland en de crash van het toestel van Turkish Airlines nabij de Polderbaan van Schiphol spreken voor zich. Pijnlijk genoeg wordt ook vastgesteld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de falende kanten van het systeem kende. De confrontatie met de directeur-generaal van dit ministerie biedt spannende televisie. Gedurende de uitzending wordt het probleem als een ui afgepeld. Tijdens het onderzoek kreeg de ZEMBLA-redactie een zeer vertrouwelijke lijst in handen, die opgesteld was door het ministerie. Hierop stonden de 65 plekken in Nederland waar hulpdiensten geen of slecht bereik met C2000 hebben. Op deze lijst staan risicovolle gebieden zoals Pernis, met de petrochemische industrie, Borssele, waar een kerncentrale staat en Vught, met de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland.  De jury prijst het knappe uitzoekwerk met flinke politieke en maatschappelijke impact. De C2000-uitzending is belangwekkende onderzoeksjournalistiek.