Winnaar ‘Nieuws’

Geheime operaties in Afghanistan

Wat deden Nederlandse commando’s in Afghanistan in de eerste helft van 2002, toen het mandaatgebied van de Nederlandse militairen niet verder reikte dat de stadsgrenzen van de hoofdstad Kabul?

Door

Huub Jaspers, Gerard Legebeke en Frans Jozef Hutsch namens Argos

Deel 1
Deel 2

Juryrapport

‘Dankzij een knap staaltje onderzoeksjournalistiek wordt geconcludeerd dat Nederlandse commando’s buiten hun mandaatgebied hebben opgetreden.’

KCT-operaties Afghanistan

In twee uitzendingen doen de programmamakers verslag van hun onderzoek naar het optreden van leden van het Nederlandse korps commandotroepen in Afghanistan. Op basis van getuigenverklaringen, documenten en beeldmateriaal concluderen zij dat commando’s in 2002 buiten hun mandaatgebied hebben opgetreden in geheime operaties. De jury is zich ervan bewust dat de betrokken minister dit betwist, maar meent dat Jaspers, Legebeke en Hutsch zich zo uitgebreid hebben verantwoord, dat de luisteraar zelf goed in staat wordt gesteld een oordeel te vellen over de feitelijke onderbouwing. Het is een knap staaltje onderzoeksjournalistiek. Hoewel de programma’s zijn ingezonden in de categorie Achtergrond, zijn ze in de eerste plaats nieuwswaardig. De jury heeft de inzending dan ook voor die categorie beoordeeld.