Held Kroon is drugsverdachte

Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, wordt verdacht van onder meer cocaïnegebruik. Zijn gangen worden al sinds oktober gevolgd, zo ontdekte het Brabants Dagblad. Zijn Bossche café Vinny’s is gisteren gesloten.

Door

Marc Brink en Henk Mees namens Brabants Dagblad

koningin

Het hoogtepunt voor kapitein Marco Kroon. Op het Binnenhof slaat koningin Beatrix hem op 29 mei 2009 tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e Klasse Foto Valerie Kuypers / ANP

Na een maandenlang onderzoek is Marco Kroon gisteren op het politiebureau van Den Bosch verhoord. De drager van de Militaire Willemsorde wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie. Zijn 34-jarige vriendin werd gisteren voor de tweede keer als verdachte verhoord.

Politie en justitie bevestigen de verdenkingen, maar willen niet zeggen of Kroon is aangehouden danwel in verzekering gesteld. Zelf was hij gisteravond niet te bereiken.

De gangen en handelingen van de 39-jarige Bosschenaar Kroon worden al sinds oktober gevolgd door een team van politie en marechaussee, zo is uit onderzoek van het Brabants Dagblad gebleken. Daarbij zou het gaan om cocaïnegebruik van zowel Kroon als bezoekers van diens café Vinny’s aan de Pensmarkt in Den Bosch.

Het opsporingsonderzoek wordt tot in de hoogste kringen in Den Haag gevolgd. Naar verluidt wil koningin Beatrix, die in mei de zeldzaam toegekende militaire onderscheiding uitreikte aan Kroon, voortdurend op de hoogte worden gehouden.

Café Vinny’s, waarvan Kroon sinds december 2008 de exploitant is, neemt een belangrijke rol in het onderzoek in. Een aantal vaste bezoekers is door de politie gehoord. In het onderzoek werden eind december in Den Bosch al twee aanhoudingen verricht.

De politie spreekt over ‘meerdere aanhoudingen’. Dat daartoe ook een broer van Marco Kroon behoort, wil de politie niet bevestigen.

De politie deed onlangs bij een zoektocht naar wapens een inval in diens woning in Schijndel. De broer werd toen ook verhoord.

Kroon ontkende eerder deze week tegenover het Brabants Dagblad met kracht de verdenkingen. „Als er ééntje anti-drugs is, ben ik het wel. Ik kan dat toch niet hebben als militair. Ik weet dat er eerder in dit café gehandeld werd. Die zooi heb ik er helemaal uitgewerkt”, aldus Kroon.

Op een raam van het café hing gisteren een boodschap dat de deuren zijn gesloten. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch is dit niet gebeurd op last van de gemeente. Mogelijk heeft Kroon hiertoe zelf besloten.

De gemeente heeft eerder deze week wel besloten het café eind februari een week te sluiten omdat in november 2009 twee keer een overtreding van de openingstijden is geconstateerd.

Omdat ‘de zaak met deze verdachte gevoelig ligt’ heeft het extra tijd gevergd om de zaak af te stemmen, zegt Karen Gerritsen, persofficier van justitie bij het arrondissementsparket in Den Bosch.

 

Wereld Kroon weer op zijn kop

Marco Kroon combineerde uniform met café. De jongen uit de Graafsewijk in Den Bosch werd een held en dankzij zijn Willemsorde een bekende Nederlander.

Door

Marc Brink en Henk Mees namens Brabants Dagblad

Hijis nooit groter geworden dan 1.75 meter. „Een klein kutventje, noemden ze me altijd. Ik ben qua groei lang achtergebleven”, zei Marco Kroon (39) eind vorig jaar in BD Magazine.

In dat driemaandelijkse magazine van het Brabants Dagblad vertelde hij uitvoerig over zijn leven. Over zijn opa, die als Britse soldaat na de bevrijding van Den Bosch bleef hangen. Over zijn jeugd in de Graafsewijk, een volksbuurt waar het volle leven zich als het even kan op straat afspeelt. Hij was doelman bij BVV, deed later aan karate en kickboksen.

Kroon kreeg, zegt hij zelf, van huis uit normen en waarden mee. In de bus staat hij op voor andere mensen. „Maar als ik kijk naar de jongens waar ik vroeger mee optrok, dan is tachtig procent daarvan het verkeerde pad opgegaan, in de criminaliteit.”

Kroon deed op zijn 19e waar hij al van kinds af aan van droomde: hij ging het leger in. Zijn nieuwe leven slokte hem op, hij vervreemdde van de Graafsewijk. Vijf jaar was hij marinier. Daarna werd de groene baret van het korps commandotroepen zijn doel. Buitenlandse missies naar Bosnië, Cambodja, Irak en Afghanistan inspireerden hem. Twee echtscheidingen waren het offer. Uit beide huwelijken kreeg hij een zoontje.

„Wanneer je als militair vaak wordt uitgezonden, ga je van huis vervreemden. Dat leidt tot een andere levensstijl en thuis is er altijd onzekerheid omdat elk moment de plicht kan roepen.”

In de zomer van 2008 leek hij er genoeg van te krijgen. Toen zich de kans voordeed om café Vinny’s op de Pensmarkt in Den Bosch over te nemen, kende Kroon weinig aarzelingen. ,,Het was een impulsbeslissing. Ik had niet veel zin meer om voor defensie op pad te gaan. Ik twijfelde.” Jij wordt gek als je het leger uitgaat, zei zijn partner. Dus combineerde Kroon het: caféhouder en militair. Van zijn 45 vierkante meter kleine Vinny’s maakte hij een feestcafé.

In februari 2009 kwam alles op zijn kop te staan. Kroon bleek te zijn voorgedragen voor de Militaire Willemsorde. Als pelotonscommandant van een team special forces had hij zijn manschappen door zes uiterst riskante operaties geleid. De zeldzame onderscheiding, die 55 jaar lang niet was toegekend, maakte van hem een bekende Nederlander.

Hij ging op visite bij de koningin, zijn gezicht verscheen op tv, in kranten en tijdschriften. De ceremonie was live op tv te zien. Toeristen kwamen langs in café Vinny’s om de ridder te bewonderen. De militair Kroon kreeg het echter rustiger. Hij promoveerde in rang van luitenant tot kapitein, maar werd veroordeeld tot een staffunctie aan de pc omdat zijn nu bekende gezicht niet langer een prooi mocht zijn voor de taliban.

Plichtplegingen kregen een belangrijke plaats in de agenda. Zo’n rol in de achterhoede zint Marco Kroon niet. Had hij het eerder nog gehad met de buitenlandse missies, inmiddels kriebelt het weer. De vraag is nu of hij nog een kans zal krijgen.

 

‘Al twintig verhoren’

Een vijftienkoppig team van de politie en marechaussee heeft de afgelopen maanden in het geheim onderzoek verricht naar Marco Kroon. Het Brabants Dagblad ontdekte dat. Volgens justitie is het onderzoek in een ‘afrondend stadium’ gekomen.

Door

Marc Brink en Henk Mees namens Brabants Dagblad

,,Iedereen wordt gehoord door de politie, al een man of twintig van de cafébezoekers. Soms gaat dat over mij, soms ook niet. Iedereen, behalve ikzelf. Dat is toch gek”, antwoordde Marco Kroon eerder deze week op de vraag of hij op de hoogte was van het politieonderzoek gericht op hem en zijn café Vinny’s.

Kroon reageerde daarbij tegenover het Brabants Dagblad fel op de vermoedens van diens cocaïnegebruik. Zijn nieuwsgierigheid werd gisteren bevredigd. Kroon en zijn 34-jarige vriendin werden als verdachten verhoord. De politie wil niet kwijt wat de directe aanleiding was voor het onderzoek.

Het al in oktober gestarte onderzoek is volgens persofficier van justitie Karen Gerritsen in een ‘afrondend stadium’ gekomen. Het vijftienkoppige team van politie en marechaussee heeft daarbij grotendeels in het geheim geopereerd. Pas kort geleden werd besloten Kroon gisteren te verhoren. ,,Kroon had wel in de gaten dat hij ook aan de beurt zou komen. Het heeft extra tijd gevergd om dat af te stemmen en te plannen. Met deze verdachte met zijn landelijke bekendheid ligt de zaak zeer gevoelig. Daarom moest ook het College van procureurs-generaal worden geïnformeerd. Daarvoor geldt een bijzonder protocol”, zegt persofficier van justitie Gerritsen.

Overtreding van de Opiumwet kan betekenen dat Kroon wordt ontslagen door zijn werkgever, het ministerie van Defensie. Een woordvoerder wenste gisteren niet op deze zaak in te gaan. Maar Defensie heeft een zero-tolerancebeleid tegen drugs. Rang of achtergrond lijkt geen verschil te maken. Dat bleek vorig jaar nadat turner Yuri van Gelder had toegegeven al jaren cocaïne te gebruiken. „Als Jan Soldaat harddrugs gebruikt, wordt hij ook ontslagen. Het zou krom zijn als we voor Yuri een uitzondering zouden maken”, aldus de woordvoerder toen.

 

Uitstel zaak Kroon wijst op harde feiten

Justitie draalt met de bekendmaking van het besluit, de advocaat zwijgt. Veel wijst er op dat Marco Kroon niet aan een strafzaak zal ontkomen.

Door

Henk Mees namens Brabants Dagblad

Voor het toezicht op belangwekkende en gevoelige strafzaken resideert in Den Haag het Parket-Generaal, ofwel het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie (OM). Die bemoeienis past bij de taken van het College van procureurs-generaal, dat het beleid uitstippelt voor de rechtsorde bij opsporing en vervolging in ons land.

Vanzelfsprekend trekt de zaak Marco Kroon veel aandacht van het Parket-Generaal. Als drager van de MilitaireWillemsorde is de verdachte een Bekende Nederlander met veel aanzien. Hij ontving vorig jaar de zeldzaam toegekende onderscheiding, na 55 jaar uitgereikt voor heldhaftige acties als pelotonscommandant in Uruzgan. Koningin Beatrix sloeg hem persoonlijk tor ridder. Met Marco Kroon kreeg de Nederlandse missie in Afghanistan het gezicht van een dappere strijder.

Na het uitbundige fanfare-geschal rond de uitreiking kwam de verdenking van drugs- en wapenhandel in Kroons café in Den Bosch uitermate ongelegen. Het onderzoek op zich betekende al een forse klap, gezichtsverlies voor zowel de oorlogsheld als alle instanties die met hem pronken. Voordat tot vervolging zou worden besloten, moest dan ook onwrikbaar vast staan dat de beschuldigingen zo stevig zijn dat ze ook houdbaar blijven voor de rechtbank.

Vandaar dat voor het onderzoek veel tijd is uitgetrokken. Extra tijd vergde vervolgens het eigen onderzoek van Kroons advocaat Geert-Jan Knoops, die als specialist in eerdere gevoelige defensiezaken wel weet hoe hij invloed kan uitoefenen op het proces.

Het besluit of Kroon wel of niet vervolgd gaat worden, is inmiddels genomen; althans door het Openbaar Ministerie van het parket ‘s-Hertogenbosch. Volgens het Parket-Generaal moet er namelijk alleen nog ‘afstemming’ plaats hebben over de formuleringen van een persbericht, dat verspreid zal worden. Het nieuwe uitstel dat deze week is ingelast, wekt de indruk dat in Den Haag ook wordt nagedacht over de impact en de gevolgen van de beslissing. Het simpelweg vooraf informeren van de koningin, de premier en betrokken ministers, hoeft geen dagen te duren. Het lijkt er dus sterk op dat de hoogste Haagse kringen nog altijd nadrukkelijk meepraten.

,,Het blijft hoe dan ook een autonome beslissing van het Openbaar Ministerie in Den Bosch”, verklaarde de woordvoerder van het Parket-Generaal. Dat is vanzelfsprekend. Het OM in Den Bosch is ook méér dan de boodschapper. In Den Bosch is het onderzoek begonnen en net zo lang doorgezet totdat het dossier met voldoende harde feiten was gevuld. Maar het OM in Den Bosch zal in dit geval pertinent geen beslissing bekendmaken die indruist tegen de opvattingen in Den Haag, waar de voortgang van het onderzoek voortdurend is gevolgd.

Welk besluit binnenkort ook naar buiten komt, het zal consequenties hebben. Wanneer de zaak wordt geseponeerd, zullen Kroon en diens advocaat stellig hameren op de forse imagoschade die is toegebracht. Komt het tot een vervolging, dan wordt het ook de vraag welk lot Marco Kroon wacht als militair en als drager van de Militaire Willemsorde. Volgt bij veroordeling ontslag uit militaire dienst wegens cocaïnegebruik, moet hij zijn onderscheiding afstaan, komt er een bevel om het café te sluiten?

Het zijn allemaal aspecten die in het verlengde van een eventuele rechtszaak nog volop aandacht zullen krijgen. Rode draad daarin wordt de verwevenheid tussen de militaire held en de cafébaas. Een opmerkelijke combinatie. Nog altijd is onduidelijk in hoeverre vooraf aan de toekenning van de Willemsorde voldoende onderzoek is verricht naar die dubbelrol en de daaraan verbonden risico’s.

In een rechtszaak zal de vraag aan de orde komen in welke mate de exploitant verantwoordelijk kan worden gehouden voor handel in drugs en wapens in zijn café. Daarnaast is er nog de beschuldiging dat Kroon cocaïne gebruikt, waarop een verbod rust voor militairen. Advocaat Knoops heeft aanvankelijk luidruchtig de deugdelijkheid van de beschuldigingen betwist. Hij heeft ook gevraagd om een haartest waarmee Kroon vrijgepleit zou worden. Knoops laat al weer maandenlang niets meer van zich horen. Ook het zwijgen van de advocaat wijst er inmiddels op dat Kroon niet aan vervolging zal ontkomen.

Juryrapport

‘Dankzij deze artikelen kan de lezer zich een voorstelling maken van de druk waaronder soldaten kunnen komen te staan.’

Held blijkt drugsverdachte

Op 30 januari berichtte het Brabants Dagblad dat kapitein Marco Kroon verdacht wordt van drugsgebruik en overtreding van de wapenwet. Justitie bleek al maanden bezig met een onderzoek naar gebruik van cocaïne en xtc in het café in ’s Hertogenbosch waarvan de militair mede-eigenaar is. Het was een uiterst delicate zaak: Marco Kroon was acht maanden eerder, live op televisie te zien, door koningin Beatrix persoonlijk tot Ridder der Nederlandse Willemsorde geslagen. Deze hoogste onderscheiding had de pelotonscommandant van de special forces te danken aan zijn moedig optreden tijdens gevechten in Afghanistan. Kroon gaf de Nederlandse missie in Uruzgan een heldengezicht. Aan de toekenning was een uitgebreid onderzoek naar zijn antecedenten vooraf gegaan.

De aanhouding van Kroon was voor Marc Brink en Henk mees van het Brabants Dagblad een primeur van landelijke betekenis. Zij brachten het nieuws zorgvuldig en evenwichtig. In een portret schetsten zij de glans en de schaduwzijden van zijn militaire loopbaan. Daardoor kan de lezer zich beter een voorstelling maken van de druk waaronder soldaten, die regelmatig naar oorlogsgebieden worden uitgezonden, kunnen komen te staan. De verslaggevers zijn wars van sensatiezucht en houden zich bij de feiten. Uit de berichten valt af te leiden dat de journalisten al enige tijd op de hoogte waren van het onderzoek. Daardoor konden zij op het goede moment niet alleen het nieuws brengen, maar ook de context.

Het nieuws had een grote impact. In september werd de strafzaak voor de Militaire Kamer van de rechtbank in Arnhem tegen Kroon uitgesteld voor nader onderzoek.