Politieaffaire Horst

Politieaffaire Horst

Sjors van Beek en Rik van Hulst - De Limburger

Juryrapport:

De makers van dit verhaal leggen een misstand bloot in een gesloten mannenbolwerk. Het verhaal schetst een ontluisterend beeld van hoe het mis kan gaan binnen eenpolitiecorps, zonder dat er iemand ingrijpt. De journalisten namen geen genoegen met ‘geen antwoord’ op al hun vragen. Via gedegen, dapper en aanhoudend onderzoek wisten zij tot in de haarvaten van de kwestie te kruipen en legden zij een wereld bloot die anders verborgen zou blijven. Hulde voor het doorzettingsvermogen. Complimenten ook voor hoe de journalisten dit verhaal in eigen regio en daarmee in een spanningsveld dicht bij huis hebben kunnen maken.

Meer Winnaars: