Juryrapport

‘‘Dit werk geeft een zeer relevant maatschappelijk thema een
menselijk gezicht.’ ‘De journalisten hebben ongelooflijk veel werk
gestoken in het achterhalen van de slachtoffers en hun verhalen.’
‘Wat prachtig dat hier tijd voor is vrijgemaakt.’ ‘Dit werk is zeer
belangrijk voor de regio, in al haar droevige details."’