Juryrapport

‘‘De regionale journalisten speelden een cruciale rol in de live
verslaggeving van dit drama. Ze waren lange tijd de belangrijkste
betrouwbare bron ter plekke.’ ‘Deze journalisten kozen voor de
juiste aanpak: betrouwbare verslaggeving onder grote druk.’ ‘Zeer
indrukwekkend welk verhaal zij in een kort tijdsbestek en onder
grote druk wisten te produceren.’ ‘De landelijke verslaggeving van
deze gebeurtenis leunde voor een groot deel op de verhalen van de
verslaggever ter plekke. Zeer goed gedaan.’ ‘Dit voorbeeld laat zien
hoe een goede samenwerking van essentieel belang is als het er
om spant.’’