Winnaar Data

Misogynie als wapen

Coen van de Ven en Karlijn Saris

Juryrapport:

De harde cijfers achter de grimmige haatberichten waarin vrouwen in de politiek dagelijks beledigd en bedreigd worden. Goed onderzoek en mooie samenwerking van De Groene Amsterdammer en data-onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Met behulp van tekstanalyse van interviews en twitter wordt objectief en zeer doeltreffend blootgelegd hoe misogynie zich openbaart op social media. Daarnaast laat het onderzoek zien dat vrouwelijke politici in interviews anders benaderd worden dan vrouwen. De onderzoeksverantwoording is van alle nominaties het meest uitgebreid en vermeldt keuzes en kwetsbaarheden. Het onderzoek gebruikt een algoritme. Dit algoritme bevat keuzes die in dit onderzoek objectief geacht worden te zijn, maar dat is niet altijd eenvoudig (denk aan de vraag : wanneer is een uitspraak kwetsend?). Bijzonder is dat deze vraagstukken gedurende het onderzoek steekproefsgewijs getoetst worden, om zodoende te zien of de gemaakte keus nog objectief is.

Meer Winnaars: