Ali Niknam: ‘Wie hier niet presteert, kan maar beter gaan’

Ali Niknam: ‘Wie hier niet presteert, kan maar beter gaan’

Stijn Bronzwaer

Juryrapport:

Je kunt hem gerust de meest succesvolle Nederlandse ondernemer van zijn generatie noemen maar Niknam drijft zijn veelal jonge werknemers nogal eens tot het uiterste. Dit leidde tot een diepgaand onderzoek en een veelbesproken artikel over zijn ‘Ali-methode’, waarbij Niknam zijn aanpak verdedigt in een bredere maatschappelijke discussie over succes en werknemerswelzijn. In tijden waarin meldingen van grensoverschrijdend gedrag de media domineren, en waarin bazen publiekelijk tot de orde worden geroepen is het bijzonder dat een CEO die succesvol is geworden met een op zijn zachtst gezegd onconventionele, harde managementstijl er toch in slaagt om zijn bedrijf te leiden en mensen mee te krijgen in zijn visie en aanpak. De jury was het erover eens dat het interview met Niknam naadloos aansluit op de huidige tijdgeest. Omdat het enerzijds juist een reactie is op die huidige tijd, maar óók een andere kijk geeft op dat tijdsgewricht. Het zet aan tot reflectie: niet alles is zwart-wit in deze maatschappelijke discussie en dat legt dit interview op intrigerende wijze bloot.

Meer Winnaars: