Boeren zonder grenzen

Boeren zonder grenzen

Sebastiaan Grosscurt, Marieke Rotman, Felix Voogt, Pim van der Hulst, Niek Opten, Leo van Raaij, Niek Megens

Juryrapport:

Platform Investico ontwikkelde een methode om voor heel Nederland in kaart te brengen op welke schaal boeren onterecht overheidspercelen registreren, zogenaamde “bermfraude”. Het onderzoek geeft voor het eerst zicht op de schaal van dit probleem: een gebied ter grootte van Amsterdam. En het blijken niet alleen bermen, maar hele lappen grond waar boeren ten onrechte subsidies voor ontvangen. Het dataonderzoek voorziet in een leemte achtergelaten door de wegkijkende overheid. Journalistiek zoals het bedoeld is.

Meer Winnaars: