De Tegel

Het bestuur van de Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek bestaat uit de volgende personen:

Bart Brouwers (voorzitter)

René de Monchy

Bart Leferink

Marcella Breedeveld

Ilse Openneer

Leo Hauben