Bestuur Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek

  • Bart Leferink
  • Bart Brouwers (voorzitter)
  • René de Monchy (penningmeester)
  • Leo Hauben
  • Ilse Openneer
  • Marcella Breedeveld