Jury aan de slag

De jury is aan de slag!

Ook dit jaar zijn we enorm blij te kunnen melden dat we ruim veertig juryleden bereid hebben gevonden vele uren van hun tijd te steken in hun zorgvuldige afwegingen. Het hart van De Tegel vormt immers onze jury. In deeljury’s zullen zij zich komende tijd gaan werpen op de inzendingen in de diverse categorieën en per categorie vijf genomineerden aanwijzen.

Het hart van alle jury’s wordt nog steeds gevormd door ervaren journalisten – zij zijn immers bij uitstek in staat de ins en outs van de inzendingen op hun waarde te schatten. Daarnaast hebben we mensen kunnen toevoegen die hun expertise niet alleen van binnenuit de journalistiek halen, maar ook vanuit andere relevante maatschappelijke groeperingen. Daarmee willen we nog meer dan voorheen laten zien dat de journalistiek een essentieel onderdeel is van een breed maatschappelijk proces. De hoofdjury staat onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet.

We danken alle journalisten en redacties alvast voor hun inzendingen en wensen de jury’s veel plezier en succes bij het maken van hun keuzes. We zijn er nu al van overtuigd dat we over een paar maanden een indrukwekkend overzicht kunnen bieden van het belangrijke werk van de Nederlandse journalistiek.

Bart Brouwers, voorzitter Stichting Jaarprijzen voor de Journalistiek

Meer Nieuws: