Wedstrijdcategorieën

Categorieën

De Tegel 2019 (uitreiking 8 juni 2020) wordt toegekend binnen de categorieën:

Nieuws
Voor eigen nieuwsgaring (primeur), nieuwsmakend of sterk aan de actualiteit gelieerd, die van groot publiek belang is en impact heeft. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Verslaggeving/reportage
Voor hoogwaardige verslaggeving van nieuwsgebeurtenissen die zowel snel als betrouwbaar is. De verslaggeving is ter plekke en de kwaliteit van informatie-overdracht en van storytelling zijn- gegeven de tijdsdruk en onder handhaving van journalistieke waarden- een toonbeeld van excellente berichtgeving. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Achtergrond/duiding
Voor onderscheidende achtergrondverhalen of producties die (nieuw) inzicht verschaffen en duiding bieden in relevante, complexe onderwerpen, en die zich kenmerken door de kwaliteit van (bronnen-) onderzoek, oorspronkelijkheid in concept, aanpak en uitvoering en een toegankelijke presentatie. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Interview
Voor spraakmakende journalistieke interviews die relevante inzichten verschaffen in personen of onderwerpen. De kwaliteit van de productie wordt gedragen door de grondigheid van bronnenonderzoek en/of een oorspronkelijke inzet van interviewtechnieken en vertelvormen. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Onderzoek
Voor zorgvuldige onderzoeksjournalistiek die van lange adem getuigt, zelfstandig uitdiept, blootlegt of nieuw licht werpt op eerder bekende feiten. Producties kenmerken zich door de spraakmakende kwaliteit van het journalistieke onderzoek, en door de getoonde moed en/of de vasthoudendheid waarmee dat onderzoek is uitgevoerd. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Regionaal/lokaal
Voor hoogwaardige, onderscheidende en spraakmakende regionale, lokale en hyperlokale journalistiek. Het gaat daarbij om nieuws, verslaggeving, onderzoek, achtergrond of interviews waarvan de impact met name in een deel van het land (bijvoorbeeld een provincie, een regio op een specifieke locatie) merkbaar is. De berichtgeving is van aantoonbaar groot belang voor of heeft grote invloed op de regionale en/of lokale gemeenschap. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Internationaal
Voor hoogwaardige, onderscheidende en spraakmakende journalistiek vanuit en over het buitenland. Het gaat daarbij om ter plekke vergaarde nieuwsitems, onderzoek, achtergrond of interviews die internationaal onderscheidend zijn en waarvan de invloed ook in Nederland merkbaar is. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Pioniers
Voor hoogwaardige en onderscheidende journalistiek door veelbelovende, beginnende journalisten die maximaal twee jaar werkzaam zijn in de journalistiek, óf in de afrondende fase van hun opleiding journalistiek zitten. Het werk kenmerkt zich door originaliteit en journalistieke vernieuwing. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

CBS-DataTegel
Voor hoogwaardige datajournalistiek die onthult of nieuwe inzichten biedt. Het werk kenmerkt zich door het verzamelen en wetenschappelijk verantwoord analyseren van grote hoeveelheden data, en het op een aantrekkelijke manier presenteren van de onderzoeksresultaten. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Camerawerk/de StorimansTegel
Voor het beste camerawerk. Het werk wordt beoordeeld op technische en inhoudelijke kwaliteit, creativiteit, journalistieke alertheid, impact, nieuwswaardigheid en originaliteit. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Tekst
Voor het best geschreven journalistieke werk. Het werk wordt beoordeeld op stijl, originaliteit, creativiteit en nieuwswaardigheid/relevantie. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Audio
Voor de beste audioproductie. Het werk wordt beoordeeld op technische en inhoudelijke kwaliteit, creativiteit, journalistieke alertheid, impact, nieuwswaardigheid, originaliteit en of het journalistiek vernieuwend is. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform gepubliceerd zijn.

Online
Voor de beste online productie. Het werk wordt beoordeeld op nieuwswaardigheid, technische en inhoudelijke kwaliteit, gebruik van interessante online tools, creativiteit, journalistieke alertheid, originaliteit en of het journalistiek vernieuwend is. De productie kan op elk beschikbaar journalistiek platform, inclusief social media, gepubliceerd zijn.

Extra: Publieksprijs
Het publiek kan een voorkeur aangeven uit de genomineerden voor alle 13 categorieën.

De Tegel