Hints voor het Inzenden

Vanaf 7 december is het mogelijk om producties in te zenden via deze site. Hier de belangrijkste hints daarvoor:

– Werk dat bestaat uit meerdere artikelen of producties mag deelnemen als reeks, mits er sprake is van een samenhangend geheel en de inzenders zich beperken tot maximaal drie, representatieve, afleveringen van de reeks.

– Een journalistieke publicatie-of productie(reeks) wordt altijd ingezonden voor een bepaalde categorie en is platformonafhankelijk. (Hoofd-)redacties mogen per categorie maximaal 2 producties inzenden waarvan maximaal 1 per medium (print, televisie, radio, online). Individuele (freelance) journalisten mogen maximaal 1 productie per categorie inzenden.

– Voor alle zes de categorieën geldt dat inzendingen zich kenmerken door journalistieke excellentie en idealiter journalistieke vernieuwing. De criteria zijn overwegend platformonafhankelijk, te weten: vakmanschap, actualiteit, timing, produceren onder tijdsdruk, kwaliteit journalistiek onderzoek, eigenheid, onderscheidendheid, toegankelijkheid, presentatie en interactiviteit. Producties kunnen zelfstandig worden ingezonden, of als combinatie: print, tv, radio, online.

– Voor de categorieën kunnen journalisten zelf inzenden of worden voorgedragen door de (hoofd-)redactie. Kandidaten voor de Talentprijs kunnen uitsluitend worden voorgedragen door de (hoofd-)redactie, vergezeld van maximaal twee recente voorbeelden van zijn of haar werk. Voor alle categorieën geldt een maximum van 2 inzendingen per (hoofd-)redactie en 1 per (freelance) journalist.

Meer Nieuws: