Adoptieschandaal

De Indiase politie bestempelt alle 350 adopties gedaan door het kindertehuis Malaysian Social Service (MSS) als “illegaal”. Ruim vijftig kinderen kwamen vanuit dit kindertehuis via bemiddelingsorganisatie Meiling naar Nederland.

Door

Geertjan Lassche en Eliza Bergman namens Netwerk (EO)

 

Deel 1

Deel 2

Juryrapport

‘De uitzendingen werpen klemmende vragen op over de adoptiepraktijk in het algemeen en hebben dan ook veel los gemaakt.’

Adoptieschandaal

In twee uitzendingen hebben de makers illegale adoptiepraktijken in India blootgelegd. Zowel de kinderen, de biologische ouders als de Nederlandse adoptieouders zijn hier het slachtoffer van geworden. Nederlandse autoriteiten en adoptieorganisaties hebben gedraald hiertegen actie te ondernemen. Lassche en Bergman hebben ook ter plekke alle relevante feiten opgediept, tonen zich bewust van de emoties bij betrokkenen en hebben zich niet beperkt tot enkele schrijnende incidenten, maar werpen klemmende vragen op over de adoptiepraktijk in het algemeen. De uitzendingen hebben dan ook veel los gemaakt.